+profesionalita
Sme komunita profesionálov, ktorí ponúkajú riešenie "všetko pod jednou strechou". Od vytipovania pozemku, cez prípravu územného plánu, až po realizačný projekt a návrh interiéru. Úzko prepojená komunita zdieľa okrem spoločných priestorov aj svoje vedomosti a skúsenosti.

urbanizmus architektúra

Dlhoročné skúsenosti a spolupráca s viacerými samosprávami. Vypracuvávame rozvojové štúdie, územné plány,   projekty občianskeho vybavenia a bytovej výstavby.

architektúra + dizajn

Architektonické štúdie, projekty stavieb až po realizáciu interiéru.V našom portfóliu máme množstvo interiérov, rodinných domov a komerčných priestorov.

projekcia + statika

Pozemné a inžinierske stavby. Skúsenosti sme nadobudli na množstve projektov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V portfóliu máme projekty výrobných hál, priemyselných stavieb vo viacerých krajinách EU.

coworking + inkubátor

Priestor pre kreatívcov, ktorí sa neboja chopiť príležitosti.

Chcete s nami spolupracovať?