HELLO WORLD ...

HELLO WORLD ...

Tento úvodník je len krátkym predstavením toho, čo sa od združenia PLATFORMA+ dá očakávať.
Sme skupina kreatívcov prevažne z odvetvia architektúry, dizajnu a stavebníctva, ktorá sa spoločnými silami snaží poskytnúť širokému spektru klientov najkomplexnejšie riešenia ich problémov.

Sekcia blogu predstavuje našu snahu prispievať cennými informáciami nielen komunite/klientom ale aj bežným laikom. Poskytnúť pohľad, prípadne krátky brief riešenia niektorých komplexných problémov.